Rekisteriseloste

Elisa Heikura Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste (rekisteriseloste ja informointiasiakirja), henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24§

 1. Rekisterin pitäjä

Elisa Heikura Oy
Kaukomäenkuja 1
20510 Hevonpää
Puh. 041 435 9191

 1. Rekisterin yhteyshenkilö

Elisa Heikura
041 435 9191
elisa@koodarikuiskaaja.fi

 1. Rekisterin nimi

Elisa Heikura Oy:n asiakasrekisteri

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Elisa Heikura Oy:n asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoito sekä koulutus- ja palvelutuotteiden markkinointi ja myynti.

 1. Rekisterin tietosisältö

Nimi
Sähköpostiosoite
Katuosoite (vain verkkokauppa-asiakkaat)
Organisaatio (ei pakollinen)
Puhelinnumero (ei pakollinen)

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteri syntyy pääasiassa verkkokaupan ostotiedoista. Henkilötietoja kerätään myös henkilöiltä suoraan.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määrätyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

 1. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä on oikeus tarkistuttaa omat tietonsa koska tahansa maksuttomasti. Tarkastuspyyntö esitetään sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

 1. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterin tiedot korjataan henkilötietojen osalta henkilön ilmoituksen mukaisesti. Korjauspyyntö esitetään sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

 1. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.