Mitä kertoisit ja kenelle?

Tehtävä: Mitä kertoisit ja kenelle?

Kurssin viimeisenä virallisena tehtävänä pyydän sinua kertomaan tästä kurssista kollegallesi, ystävällesi tai perheenjäsenellesi. Kerro, mitä olet oppinut tai mitä vaikutuksia kurssilla on ollut. Kertomalla muille vähennät stigmaa aiheen ympäriltä, lisäät ihmisten tietoisuutta tästä ilmiöstä ja opit itse lisää tai syvennät oppimaasi.